ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०८०/०८१ का लागी गाउँसभाको १४औँ अधिवेशनद्वारा पारित भएको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम

८०/८१ 07/11/2023 - 13:19

रातो किताव २०७९/८०

७९-८० 08/31/2022 - 16:41 PDF icon Red Book 2079_80.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/८० ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/25/2022 - 00:03 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७९-८०.pdf

२०७८/७९ ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको बजेट विवरण

७९-८० 07/22/2021 - 20:32 PDF icon Budget Details.pdf

ॠषिङ गाउँपालिकाको दसौं गाउँ सभा २०७८/७९ को नीति तथा कार्याक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 16:09 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

२०७७/०७८ काे वार्षिक विकास कार्यक्रम

७७/७८ 09/08/2020 - 14:22 PDF icon final book.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वजेट नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/06/2020 - 09:31 PDF icon 8th gau sabha final.pdf

प्रदेश योजन - अन्तर सरकारी बितिय हस्तन्तरन

७६/७७ 07/14/2019 - 16:50 PDF icon pradesh yojana.pdf

आ.ब. २०७५/७६ को गाउँसभा बाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/12/2018 - 19:52 PDF icon बजेट २०७५७६.pdf

आ.ब. २०७४/७५ को गाउँसभा बाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

७४/७५ 08/12/2018 - 19:47