ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

ऋषिङ्ग गा.पा वडा नं. १ (सेतिगण्डकी झापुटार घाट खण्ड)को नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा विक्री कार्यका लागी बोलपत्र आह्वानको सूचना

ऋषिङ्ग गा.पा वडा नं. १ (सेतिगण्डकी झापुटार घाट खण्ड)को नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा विक्री कार्यका लागी बोलपत्र आह्वानको सूचनाal

ऋषिङ्ग गा.पा वडा नं. १ (सेतिगण्डकी झापुटार घाट खण्ड)को नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा विक्री कार्यका लागी बोलपत्र आह्वानको सूचना
.
#Rishing #rishingruralmunicipality #GandakiProvince #Gandaki #tanahun #nepal

Facebook Post:
https://www.facebook.com/rishingruralmunicipality/posts/pfbid02bLVt4C6p4...

आर्थिक वर्ष: