ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

स्थानीय सेवा गठन ऐन, २०७९ बमोजिम तहवृद्धि गर्ने सम्बन्धि सूचना

स्थानीय सेवा गठन ऐन, २०७९ बमोजिम तहवृद्धि गर्ने सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष: